ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

MYTHICAL HISTORY & HISTORICAL MYTH: Blurred boundaries in Antiquity

Πάτρα, 28 Ιουνίου - 1 Ιουλίου 2019

https://mythistory.events.upatras.gr/

Πρόγραμμα Συνεδρίου - Περιλήψεις ανακοινώσεων


ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

GREEK SATYR PLAY: Reconstructing a dramatic genre from its remnants

Πάτρα, 1 - 3 Ιουλίου 2016

Poster - Programme


ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Time and Space in Greek Myth & Religion

Πανεπιστήμιο Πατρών, 3-6 Ιουλίου 2015

Ομιλητές (και τίτλοι ανακοινώσεων)

Call for Participation

Το Πρόγραμμα του Συνεδρίου


ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

THE GREEK EPIC CYCLE

Αρχαία Ολυμπία 9-10 Ιουλίου 2010

Programme


ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

LIGHT AND DARKNESS IN ANCIENT GREEK AND
ROMAN MYTHOLOGY AND RELIGION


From the Archaic Age to the Augustan Period

Πάτρα 6-8 Ιουλίου 2007

Programme - Abstracts