Μενέλαος Χριστόπουλος
Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας
menchris@upatras.gr

Αριστούλα Γεωργιάδου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας
ageorgia@upatras.gr

Σπυρίδων Ι. Ράγκος
Αναπληρωτής Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας
rangos@upatras.gr

Μιχαήλ Λίπκα
Αναπληρωτής Καθηγητής Λατινικής Φιλολογίας
lipka@upatras.gr

Ευφημία Δ. Καρακάντζα
Επίκουρη Καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας
karakantza@upatras.gr

Αθηνά Παπαχρυσοστόμου
Λέκτορας Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας
athinapap@upatras.gr